Izmjene Pravila i uputa za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2020./2021.

U Prilogu I. Popis disciplina za koje će se u školskoj godini 2020./2021. održati državno natjecanje:

– u sektoru Tekstil i koža, podsektoru Koža, za disciplinu Dizajn modnih dodataka – disciplina postaje timska disciplina, te se povezuje sa sljedećim NPP/KURIKULUMIMA: NPP Obućar, NPP Galanterist, Novi strukovni kurikulum Tehničar modelar obuće i kožne galanterije“.

Detalje možete pogledati na sljedećoj poveznici: Izmjene Pravila i uputa za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2020./2021.

Podijeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content